Jogi nyilatkozat

A weboldal fenntartója

A www.merenyi.eu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Merényi Bicycles Kft. (a továbbiakban: Merényi Bicycles Kft.) üzemelteti. A Weboldalra való belépéssel Ön elfogadja a jogi nyilatkozatban foglaltakat.

Jogi feltételek

A Merényi Bicycles Kft. a Weboldalon megjelenő dokumentumok (pl. szöveges anyagok) felhasználását csak abban az esetben engedélyezi, ha 1. minden példányon megjelenik a: - "© 2013 - Merényi Bicycles Kft." - szerzői jogi védettséget jelző copyright-megjegyzés, és jelen "Jogi feltételek", továbbá 2. ha az e Weboldalról felhasznált dokumentumok kizárólag ismeretszerzési, és nem kereskedelmi célt szolgálnak és azokat semmilyen hálózati számítógépre nem továbbítják, nem közvetítik semmilyen médiában, és 3. egyik dokumentumot sem módosítják. Minden, az előbbiektől eltérő engedély nélküli használatot a törvény kifejezetten tilt, és az súlyos szerzői és büntetőjogi következményekkel járhat. A Weboldal elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, és sem egészben, sem részben nem másolhatóak. A Weboldal semmilyen grafikája, fotója vagy hangja nem másolható és nem továbbítható a Merényi Bicycles Kft. kifejezett előzetes engedélye nélkül. A weblapon található adatok, információk, ábrák, stb. között előfordulhatnak hibák, pontatlanságok. A weblapon megjelenő információk, leírások és egyéb információs anyagok közvetlenül a gyártótól származnak, ezért azok pontosságáért a Merényi Bicycles Kft. nem vállal semmilyen felelősséget. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk. A használatukból származó minden kockázat a felhasználót terheli. A Merényi Bicycles Kft. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával kapcsolatos károkat), még akkor sem, ha a Merényi Bicycles Kft.-t előzetesen értesítették ilyen károk lehetőségéről.

Harmadik felek webhelyei

A jelen Weboldalról kapcsolt helyek nem tartoznak a Merényi Bicycles Kft. ellenőrzése alá, és ezért a Merényi Bicycles Kft. semmilyen értelemben nem felelős a kapcsolt helyen található tartalomért. A Merényi Bicycles Kft. a kapcsolatokat kizárólag kényelmi célból biztosítja, és egyetlen kapcsolat sem jelenti a Merényi Bicycles Kft. egyetértését vagy felelősségvállalását.

A weboldalra mutató hivatkozások

A Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, az alábbiak betartása mellett engedélyezünk:

  • A Weboldalra utaló link megnevezésének és/vagy a kódjában tartalmazó weboldalnak (továbbiakban Link) tartalmaznia kell a Merényi Bicycles Kft. szót és/vagy logóját.
  • A Link csak a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom beillesztése, többszörözése, másolása vagy frame-ekbe (magyar nevükön keretek) beillesztése linkeléssel nem lehetséges.
  • A Link sem a Merényi Bicycles Kft. kifejezést sem a logo-t méretében, színében, sem egyéb megjelenítésében nem módosíthatja.
  • Az az oldal, amely a Linket tartalmazza, nem keltheti azt a látszatot, hogy a Merényi Bicycles Kft. javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon szereplő tartalmat, ajánlott terméket és/vagy szolgáltatást.
  • Az az oldal, amely a Linket tartalmazza, nem szolgáltathat, vagy tartalmazhat valótlan információt a Merényi Bicycles Kft.-ről és a Linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Merényi Bicycles Kft.-ről.
  • Az az oldal, amely a Linket tartalmazza, bármely jogi és/vagy természetes személy jogait sértő utalásokat, kijelentéseket, tartalmat vagy a közízlést sértő tartalmat.
  • A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Merényi Bicycles Kft. jogosult lesz a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

Alkalmazandó jog

A jelen jogi feltételek a magyar jog alkalmazását feltételezik. Ha a jelen feltételek bármelyike valamilyen oknál fogva semmisnek vagy érvénytelennek minősül, azok helyébe az alkalmazandó jogszabálynak megfelelő és a hatálytalan rendelkezéssel kiváltani kívánt joghatás szempontjából legmegfelelőbb rendelkezés lép érvénybe, nem érintve a többi feltétel érvényességét.

Felelősség kizárás

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a Merényi Bicycles Kft. nem felel. A Weboldalon közzétett információkat igyekszünk ellenőrizni, adott esetben szűrni, azonban a 100%-os ellenőzést nem tudjuk garantálni, ezért a közzétett információkért felelőséget nem tudunk vállalni, azok bármilyen következményeiért a Merényi Bicycles Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Fontos felhívni az Ön figyelmét arra, hogy az üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt a Weboldal használatán túl - konzultáljon szakértővel, a Weboldal és a Weboldalon nyújtott információk, tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik! A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket és egyéb adatokat is tartalmaz. Amennyiben a Merényi Bicycles Kft. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket vagy egyéb tartalmat haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Merényi Bicycles Kft. az általa használt linkek illetve az általuk lehívható Weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

2013.07.01.